Støt HOME-START Familiekontakt Tønder

Vi er en frivillig social forening, som støtter småbørnsforældre, der står i en svær livssituation. Din donation hjælper os med at hjælpe småbørnsforældre med at give deres børn en god og tryg opvækst.

Forældre for livet

Alle børn har brug for at deres forældre er godt tilpas i livet. Trygge og gode relationer i familien har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling, – og de første år i et barns liv er særligt vigtige. Derfor gør det en stor forskel, at pressede småbørnsforældre kan få hjælp, hvad enten familien er ramt af alvorlig sygdom, dødsfald, skilsmisse, stress, handicap, psykiatrisk lidelse, arbejdsløshed, fattigdom eller isolation. 

De fleste familier oplever at der er perioder, hvor noget er svært og problemfyldt og hvor det kan være uoverkommeligt at få hverdagen hverdagen til at hænge sammen. Sådan er det bare. Alle kan få brug for hjælp og ingen skal stå alene. Vi tror på, at forældre spiller en helt central rolle i at give deres børn en glad og tryg barndom. Det betyder at vi deler forældres ønske om give børnene den bedste start på livet.

HOME-STARTS tilbud

HOME-START er et tilbud til familier med børn under skolealderen om venskabeligt samvær, omsorg, leg og praktisk hjælp fra en frivillig familieven, som kan være i familiens hjem to timer om ugen i ca. et halvt år (gennemsnitligt 9 måneder). Familierne bor i Tønder Kommune og befinder sig i en presset og svær livssituation, der gør det vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen. 

Omsorg uden krav

HOME-STARTs frivillige familievenner bringer overskud og ro ind familiernes hverdag. Familievenner giver opmærksomhed og nærvær til familien. De bakker forældrene op og giver en hånd med det, som den enkelte familie har brug for. Gennem HOME-START får forældre mulighed for at få en venskabelig relation med en familieven der vil hjælpe. Hjælp, der er så vigtig for at forældre kan genfinde overskud, selvtillid og fodfæste til at komme godt videre fra en svær livssituation – og finde nye muligheder og kræfter til at give børnene en tryg og stabil hverdag.

Sammen om at gøre en lokal forskel

Vi har brug for hinanden, særligt når livet bliver svært. Din donation bidrager til at give pressede småbørnsfamilier mulighed for at få støtte og hjælp fra en frivillig familieven i deres hjem der hvor hverdagen leves.   

Har du spørgsmål til, hvordan vi bruger donationer og støtte, så er du meget velkommen til at kontakte vores lokalkoordinator Rikke Okkels på 42 43 79 10 eller send en mail til toender@home-start.dk.

Hvad går din donation og støtte til ?

Ved at støtte HOME-START bidrager du til vores lokale sociale arbejde. Du er med til at gøre en aktiv forskel for pressede småbørnsfamilier, der bor i Tønder Kommune. Familier, der står i en svær livssituation og som mangler støtte og hjælp i hverdagen, så de kan give deres børn en tryg og god opvækst. Tak for din støtte. HOME-START er dybt taknemmelige for biddrag, som grundlæggende går ubeskåret til at give pressede småbørnsfamilier en frivillig familieven. Alle bidrag gør en STOR forskel. Vi vil gerne give dig et indblik i, hvad HOME-START bruger pengene til:

Afdelingens arbejde ledes af en ansat fagprofessionel lokalkoordinator, som arbejder med:

  • Rekruttering af frivillige familievenner
  • Uddannelse af frivillige familievenner på HOME-STARTs 20 timers forberedende kursus
  • Besøg hos den kommende frivillige familieven med samtale om HOME-START og hvilken støtte og hjælp den frivillige ønsker at give en småbørnsfamilie
  • Besøg hos familien med samtale om HOME-STARTs tilbud og familiens behov for støtte og hjælp
  • Reflekteret match, hvor lokalkoordinator finder den bedste frivillige familieven til den enkelte familie 
  • Lokalkoordinator giver kontinuerlig opfølgning af match-forløbet hos familien og den frivillige familieven
  • Børne- og familiefaglig støtte, sparring og supervision
  • Aktive fællesskaber for både frivillige familievenner og familier

Er der andre måder vi kan støtte HOME-START på ?

Der er forskellige muligheder for at støtte HOME-STARTs lokale sociale arbejde. Alle bidrag gør ikke kun vores arbejde muligt, men er også med til at løfte et socialt ansvar og gøre vores lokalområde til et trygt bedre sted for småbørnsfamilier. Alle bidrag gør en STOR forskel. Du kan eventuelt læse mere om HOME-START her