Søg
Close this search box.

Organisation

HOME-START Familiekontakt Danmark er en selvstændig del af det internationale netværk, Home-Start Worldwide. Home-Start blev grundlagt at Margaret Harrison i Storbritannien for 50 år siden og nu findes i over 20 lande fra Norge til Japan.

HOME-START Worldwide

Er moder-organisationen, som har ansvaret for at koordinere og bakke udviklingen i nye lande op, ligesom den hvert andet år afholder regionale og globale møder, kurser og konferencer for alle involverede lande.

Vi samarbejder med de øvrige lande om emner og udviklingsopgaver, vi har en fælles interesse i. Landene har regelmæssig kontakt med den internationale afdeling og deler undervisningsmaterialer, forskning og information med hinanden.

HOME-START er en evidensbaseret praksis, som løbende evalueres af uafhængige forskere.
Læs mere om HOME-START Familiekontakt Danmarks indflydelse på Home-Start Worldwide:

Organisationen HOME-START Familiekontakt Danmark

HOME-START Familiekontakt Danmark er opbygget af flere forskellige enheder, som alle spiller sammen, som det fremgår af diagrammet til højre.

Landsorganisationen er organiseret med et repræsentantskab, en landsbestyrelse og et landssekretariat.

Repræsentantskabet skaber, de overordnede rammer og grundlag for HOME-START arbejdet i Danmark.

Landsbestyrelsen udmønter repræsentantskabets beslutninger.

Landsorganisationen og lokalafdelingerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og henholdsvis repræsentantskab og generalforsamling.

Landssekretariatet varetager det daglige arbejde i landsorganisationen under ledelse af landsbestyrelsen.

Kontakt landssekretariatet

Organisationsdiagram