Søg
Close this search box.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Vi tilslutter os Børnesagens etiske retningslinjer for samarbejde


Børnesagens Fællesråds kommercielle partnerskaber er forpligtet til:

1: At efterleve Børnesagens Fællesråds formål

2: Principper for International Humanitær Ret

3: Internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og sundhed

Børnesagens Fællesråds formål:

  • Børnesagens Fællesråds formål er at varetage fælles interesser for medlemsorganisationer, der arbejder for truede og socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår.
  • Børnesagens Fællesråd skal i sin virksomhed fremme folkeligt, frivilligt arbejde med socialt sigte samt formulere børnepolitiske synspunkter på nationalt og internationalt plan.
  • Børnesagens Fællesråd tager initiativer på lovgivningsområdet vedrørende udsatte børn og unge og følger og kommenterer ny og eksisterende lovgivning.
  • Børnesagens Fællesråd søger at forbedre støttemuligheder og at fremme forebyggelse af udstødelse af børn og unge.
  • Børnesagens Fællesråd søger at tilvejebringe midler til støtte for arbejdet med udsatte børn og unge.

Ved kommercielle partnerskaber forstår Børnesagens Fællesråd virksomheder, der indgår en aftale med støtte til vores arbejde, som anvender Børnesagens Fællesråds logo i kommercielle sammenhænge.
Kommercielle samarbejdspartnere er forpligtet til ikke at udføre handlinger, der er i modstrid med ovenstående formål og principper. Børnesagens Fællesråds formål er anført nedenfor.
Kommercielle partnerskaber er i øvrigt forpligtet til at opfylde og efterleve gældende lovgivning og relevante industristandarder herunder inden for miljø- og arbejdsforhold og gældende retningslinjer for god markedsføring.
Børnesagens Fællesråd stiller krav om, at kommercielle samarbejdspartnere ikke kan sættes i nogen som helst relation til børne- eller slavearbejde eller våbenproduktion eller i øvrigt på anden vis handler i modstrid med anvisningerne for ansvarlig forretningsdrift i Global Compact.
Såfremt der efter aftalen er indgået fremkommer information, herunder den kommercielle samarbejdspartners adfærd, der er uforeneligt med Børnesagens Fællesråds principper og formål eller på anden vis belastende for Børnesagens Fællesråds omdømme, forbeholder Børnesagens Fællesråd sig ret til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning.
Børnesagens Fællesråd samarbejder ikke med virksomheder, der arbejder med tobak eller våben.