Søg
Close this search box.

Fakta om værdien af HOME-START Familiekontakt

HOME-START er en veldokumenteret, velorganiseret frivillig social indsats, der kan bidrage til, at flere børn får en god start på livet.
HOME-START støtter de frivillige, så de frivillige kan støtte forældrene, så forældrene kan støtte deres børn. Indsatsen skaber relationer og rum, der giver forældre overskud til at mestre hverdagen, overkomme udfor-dringer, finde bæredygtige løsninger og træffe beslutninger om vigtige forandringer, som kan øge familiens trivsel og dermed sikre børnene en sund udvikling. Når forældre har overskud, kan de være lydhøre, reagere hensigtsmæssigt på deres børns behov, og give dem en god og tryg opvækst.

LÆS VIDERE: FAKTA om effekten af HOME-START 2018

LÆS VIDERE: FAKTA om effekten af HOME-START 2022

HOME-START Familiekontakt nævnt som en ud af 3 organisationer på EU’s Best Practice Liste

VIVE evalueringsrapport om betydningen af HOME-START – En kvalitativ evaluering af HOME-START i Tønder