Søg
Close this search box.

Godkendt til Fradragsberettigede Gaver

I er blevet godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver

I har søgt om at blive godkendt efter ligningslovens § 8A.
Vi har godkendt jeres ansøgning. Det betyder, at I kan modtage gaver, som jeres gavegivere kan få fradrag for indenfor de fastsatte grænser, der står i ligningslovens § 8A.
Godkendelsen er gældende fra den 1. januar 2023 og sker efter reglerne for almenvelgørende eller almennyttige foreninger.
Vi forudsætter, at I anvender de modtagne gaver efter ligningslovens § 8A i overensstemmelse med formålet. Se i øvrigt bilag 1.

Husk at indberette gavebeløb senest 20. januar

For at jeres gavegivere kan få fradrag for gaverne, skal I en gang om året indberette
de gavebeløb, I har modtaget fra hver gavegiver.
I kan læse mere om, hvordan I indberetter på www.skat.dk/ekapital.
Første gang I skal indberette gavebeløb er senest den 20. januar 2024 for kalenderåret 2023.

Husk at indsende gaveskema senest 31. maj

For at opretholde jeres godkendelse, skal I en gang om året sende os et gaveskema med oplysninger om gavebeløb m.v. I skal sende os gaveskemaet senest den 31. maj 2024 for kalenderåret 2023.

I kan finde gaveskemaet her:

Gaveskemaet findes også på skat.dk under blanketter ➜ blanketter 03 Skat; indberetninger  blanketter 03.012 ”Gaveskema for velgørende organisationer – Oplysninger om gavebeløb osv.”  Log på med NemID og udfyld blanket 03.012. 

I bliver optaget på listen over godkendte foreninger

I bliver optaget på den årlige liste over godkendte foreninger, fonde, trossamfund mv. efter ligningslovens § 8A, § 12, stk. 3 og efter boafgiftslovens § 3, stk. 2 m.v.

Listen bliver offentliggjort i Den juridiske vejledning hvert år i midten af januar.

I kan søge om at få kompensation for moms senest 1. juli 2024

Hvis I ønsker at få kompensation for moms, kan I søge om det. Vi skal senest den 1. juli 2024 modtage jeres ansøgning for kalenderåret 2023.

I kan søge om momskompensation i blanket 31.033 ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger.

I kan også finde blanketten på skat.dk  Blanketter ➜ 31 Moms  Blanket 31.033 ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger.

I skal informere os, hvis der sker ændringer i foreningen

Sker der ændringer i jeres vedtægter, navne og adresse eller bliver I fusioneret eller
opløst, skal I hurtigst muligt informere os om det på skrift.

Vi kan tilbagekalde godkendelsen, hvis I ikke opfylder betingelserne

Hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt, kan vi tilbagekalde
den. Tilbagekalder vi godkendelsen, vil det som udgangspunkt ske med virkning fra
det efterfølgende kvartal.

I må modtage arv afgiftsfrit

Når I er godkendt efter ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3, må I afgiftsfrit modtage arv i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra g.

Love og regler

Betingelserne for at foreninger kan blive godkendt efter ligningslovens § 8A, står i 1, § 2, og § 6 i bekendtgørelsen nr. 1656 af 19. december 2018.
Reglerne om, at I skal indberette jeres gaver og gavegivere, står i skatteindberetningslovens § 26.
Reglerne om, at I skal indsende gaveskema en gang om året, står i § 8, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018.
Reglerne om, at I kan søge kompensation for moms, står i bekendtgørelsen om momskompensation til velgørende foreninger mv. nr. 111 af 2. februar 2015.

I kan finde de love og regler, vi henviser til, på skat.dk/skattelove. I kan finde Den juridiske vejledning på skat.dk/juridiskvejledning. Bekendtgørelser finder I på retsinfo.dk. Søg på nummer og årstal for at finde den rigtige bekendtgørelse.

Har I spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til sagen, er I velkomne til at ringe til mig på 72 38 30 33.
Har I andre spørgsmål, som ikke handler om denne sag, kan I finde hjælp på skat.dk/kontakt. Her kan I se, hvordan I kommer direkte i kontakt med medarbejdere, der har særlig viden om det område, jeres henvendelse drejer sig om.

Venlig hilsen
Anne Kathrine Krushave Nørgaard 
Fuldmægtig 
Direkte telefon 72 38 30 33

Velgørende foreninger mv. og religiøse samfund mv. godkendt efter ligningslovens 8A 

Bilag 1: Vejledning om fradragsberettigede gaver

Her kan I få vejledning i, hvordan I indberetter fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8 A. 

Vigtige datoer

20. januar 

 

31. maj

 

 

I skal inden denne dato indberette det samlede gavebeløb per gavegiver, som I har modtaget det foregående år. Det indberetter I på skat.dk/indberet-gavebidrag.

I skal inden denne dato sende os gaveskema med oplysninger om gavebeløb, antallet af gavegivere mv. for det foregående år. Tallene, som I skriver i gaveskemaet, skal kunne bekræftes i regnskabet eller regnskabets noter. 

I kan finde gaveskemaet her:

Foreninger, fonde mv. skal indsende gaveskema via blanket 03.012.

I kan også finde gaveskemaet på skat.dk under blanketter  blanketter 03 Skat; indberetninger  Vælg blanket 03.012 ”Gaveskema for velgørende organisationer – Oplysninger om gavebeløb osv.”- Oplysninger om gavebeløb osv. Log på og udfyld blanketten.

Betingelser for fradrag
 • Der kan gives fradrag for gaver givet til en godkendt forening mv., hvis foreningen mv. indberetter gaven til os efter skatteindberetningslovens § 26.
 • Der kan maksimalt gives fradrag for 17.700 kr. i 2023. Beløbet bliver
 • reguleret årligt.
 • En gave gives frivilligt og uden krav om modydelse.
 • Det er ikke en betingelse, at gaven er et kontant beløb. Gaven kan også være
 • en naturalydelse. Vi har ret til at kontrollere værdien af naturalydelsen.
 • Hvis en person giver flere gaver i et år, er det summen af alle gaverne, der
 • skal indberettes til eKapital.
 • Det er foreningen mv., der løbende skal sørge for at opfylde betingelserne
 • for fortsat at have en godkendelse efter ligningslovens § 8 A
En gave kan ikke være: 
 • Uddelinger og legater
 • Indsamlingsgaver, dvs. anonyme gaver
 • Sponsorgaver
 • Medlemskontingent
 • Medlemsindskud
 • Tilskud (Tips og Lotto)
 • Arv.

Love og regler

Reglerne om, at I skal indberette jeres gaver og gavegivere, hvis I er godkendt efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3, står i skatteindberetningslovens § 26.

I kan læse mere om fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8 A i Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.5.8 – Fradrag for gaver til visse foreninger efter ligningslovens § 8 A.

I kan finde de love, vi henviser til, på skat.dk/skattelove. Den juridiske vejledning
finder I på skat.dk/juridiskvejledning.

Har du brug for hjælp?

I kan læse mere om indberetning i vejledningen Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2022 på skat.dk. Hvis I har brug for hjælp til indberetningen af fradrag, kan I kontakte eKapital på 72 38 02 10 eller ekapital@sktst.dk Hvis I har spørgsmål til gaveskemaet eller generelle spørgsmål omkring godkendelsen, kan I kontakte os på 72 22 18 18.