HOME-START Familiekontakt årsberetning 2021

Formandens forord

2021 har som 2020 været et år, hvor HOME-START Familiekontakt har været påvirket af Corona, og bedst som vi troede, at vi kunne vende tilbage til vores almindelige hverdag, kom der nye restriktioner og anbefalinger til.  

De frivillige familievenners besøg hos familierne blev flere gange sat på standby i løbet af 2021. Takket være en fuldstændig fantastisk og beundringsværdig indsats i lokalafdelingerne har frivillige familievenner og lokalkoordinatorer med stor kreativitet sammen fundet andre veje til at støtte familierne. De har lavet aktiviteter på afstand udenfor, og der er flere steder blevet sponsoreret måltidskasser til familierne, ligesom der har været mange telefon- og FaceTime-samtaler for blot at nævne få af deres gode og skønne tiltag.

Landssekretariatet har ikke været ramt på deres aktiviteter i samme udstrækning.

Mange af sekretariatets opgaver er relateret til udvikling og udbredelse af HOME-START støtten, og medarbejderne har derfor kunne arbejde hjemmefra, og mange interne og eksterne møder er blevet afholdt online.

Sekretariatet har arbejdet med flere projekter, herunder BOG-tilbuddet, der også blev til en børnebog ”Læsepadden Pede” i samarbejde med Carl-Quist Møller og med støtte fra Egmont Fonden. Bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et 3-årigt udviklingsprojekt i 2019-2022 har understøttet udviklingen af værktøj, som både sekretariatet og lokalafdelinger kan bruge som inspiration til nye ideer og i et bredt samarbejde med andre aktører.

Samtidig bød 2021 også på udskiftning af centrale poster i landssekretariatet, udarbejdelse af nye vedtægter og et intensivt trivselsforløb for hele organisationen. Tiltag, der har gjort, at HOME-START i dag står stærkere som organisation.

En styrke der mærkedes, da HOME-START modtog De Konservatives Samfundspris i september 2021.

2021 sluttede med en fantastisk nyhed om at HOME-START Familiekontakt er kommet på

Finansloven de næste fire år.

Lige inden juleferien fik sekretariatet tilsagn om støtte fra Ole Kirk’s Fond til udvikling af undervisningsmaterialer. Et projekt, der er udarbejdet på tværs af organisationen.

Jeg er både stolt og ydmyg over som landsformand at kunne præsentere en årsberetning, der viser en organisation i rivende udvikling, og hvordan HOME-START i årets løb har støttet småbørnsfamilier i en presset hverdag – i en global krise, hvor HOME-START støtten og alt andet var fyldt af restriktioner og anbefalinger – men heldigvis også med håb, omsorg og kreativitet.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer, frivillige familievenner, butiksfrivillige og andre, som lægger frivillig tid og kræfter i HOME-START.

Tak til lokale koordinatorer og ansatte i landssekretariatet. Tak til vores protektor grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig, tak til vores mange samarbejdspartnere og bevillingsydere.

Og tak til politikere, kommuner, virksomheder og private aktører, som har valgt at støtte HOME-START Familiekontakt med at støtte familier i en svær tid.

God læselyst!

De bedste hilsner

Claus Brandstrup
Landsformand

Læs hele HOME-START Årsberetning 2021

Årsberetning 2021 forside