HOME-START Familiekontakt årsberetning 2020

Formandens forord

I 2020 har HOME-START Familiekontakt – som alle andre – været påvirket af Corona, som vendte op og ned på hverdagen og på vilkårene for vores virke, både lokalt og på landsplan. Økonomisk har HOME-START desværre været ramt af krisen i 2 afdelinger, som er afhængige af indtægter fra deres genbrugsbutik, men kunderne er heldigvis strømmet til igen efter begge nedlukninger.

Familievennernes besøg hos familierne blev sat på standby, først i foråret 2020 og så igen i vinteren/foråret 2021. Og alligevel hører vi fra familierne, at HOME-START var der for dem og hjalp med at holde fast i håbet, når alt så allermest håbløst ud. Takket være en fuldstændig fantastisk indsats i lokalafdelingerne, hvor frivillige og lokalkoordinatorer med stor kreativitet til stadighed har omtænkt HOME-START støtten for at være der for de mange småbørnsfamilier på nye måder.
Samtidig har vi i 2020 oplevet en stigning på mere end 20 procent i det samlede antal af familievenner, som har stået i kø for at komme på forberedelseskursus, så snart vi igen måtte mødes.

Landssekretariatet har ikke været ramt på deres aktiviteter i samme grad. Mange af sekretariatets opgaver er relateret til udvikling og udbredelse af HOME-START støtten, og medarbejderne har derfor kunne arbejde videre med aktiviteter i relation til aktuelle projekter, fx BOG-tilbuddet, som udvikles i 2018-2021 med støtte fra Egmont Fonden. Og dels med opgaver relateret til HOME-STARTs 5-års strategi, som bl.a. handler om at skabe gode rammer og relationer internt i HOME-START og om at styrke og udbrede HOME-START på landsplan (…)

Læs hele HOME-START årsberetning 2020