Søg
Close this search box.

“Almindelige mennesker har en ekstraordinær evne til at give og dele. Venlighed, omsorg, humorististisk sans, optimisme, respekt, tillid: alle disse menneskelige kvaliteter er centrale i vores arbejde. Vi behøver ingen PhD i psykologi for at kunne gøre Home-Start. Vi skal blot udtrykke vores menneskelighed (...) Vores centrale filosofi er at udvise venlighed over for dem, der har brug for vores omsorg og hjælp."

Margaret Harrison

grundlægger

HOME-START

tilbyder regelmæssig venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

HOME-START støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

Familievennerne

       arbejder på at øge familiens tillid og uafhængighed ved at:

  • tilbyde frivillig støtte og praktisk hjælp på venskabelig basis
  • besøge familien i deres eget hjem, hvor den pressede hverdag leves, sådan at hvert familiemedlems integritet og værdighed opretholdes
  • bekræfte forældrene i at udfordringer i børneopdragelse er almindelige
  • udvikle en forståelse for og et forhold til familien, som danner et trygt fundament for at dele tid, erfaringer og gode oplevelser
  • opmuntre familierne til at udvide deres private netværk og bruge samfundets andre muligheder for støtte
  • bidrage til at livet med små børn også er glædeligt og sjovt

Arbejdet koordineres

Helt konkret er det den lokalt ansatte koordinator, der introducerer familien til den frivillige – og i fællesskab tager parterne stilling til, om de passer sammen, menneskeligt, geografisk og forventningsmæssigt.

I den periode, hvor den frivillige fungerer som en slags” udvidet familie”, sørger koordinatoren for at holde forbindelsen for at sikre, at både familien og den frivillige er trygge og har glæde af den indbyrdes kontakt.

Når tiden er inde til at afslutte støtten – typisk efter et halvt til et helt år – sker det også sammen med koordinatoren.