Søg
Close this search box.
HOME-START er med i ny VIVE-Rapport
28-11-2023

Nyhed

I oktober 2023 udkom VIVE med rapporten: Hjemmebaserede indsatser i civilsamfundet for sårbare og udsatte småbørnsfamilier. Her deltog både HOME-STARTs afdelinger i Aarhus, Nordvestsjælland og Odense, som alle havde fået projektstøtte igennem initiativet: ”1000-dages-program – en bedre start på livet” fra 2019.

Herunder følger nogle uddrag fra rapporten vedrørende HOME-START. Linket til den fulde rapport findes i bunden af denne nyhed.

Tillid og tabu

Rapporten fremhæver mange af de fantastiske ting, som er helt unikt ved frivilligt arbejde, og der lægges især vægt på den helt store betydning for familierne, som de frivilliges indsats har i forhold til arbejdet med at aftabuisere behovet for hjælp[1]:

”Ærlighed og åbenhed er nogle af de nøgleord, der ligger bag de frivilliges tillidsarbejde, men det kan også være i form af at bruge levede erfaringer og eget liv, fx ved at relatere til de udfordringer, den frivillige selv har overkommet. Det bidrager også til at normalisere forældrenes behov for støtte og hjælp og mindske tabuet for de forældre, der oplever det.”

I rapporten konkluderes det på baggrund af interviews med frivillige i Odense, at netop den åbne og ikke-dømmende tilgang til familierne, som er en del af HOME-STARTS kerneværdier er essentielle for opbygningen af tillid[2]:

”De interviewede frivillige fremhæver i den forbindelse, at lysten og frivilligheden, der ligger bag deres eget engagement, samt deres ikke-dømmende og lyttende adfærd viser sig at være afgørende for forældrenes udbytte af samværet og deres villighed til at dele deres glæde og sorger åbent med den frivillige frem for at skjule relevante forhold.”

Glade og kompetente frivillige

I HOME-START er der stort fokus på at klæde de frivillige godt på til at være familievenner bl.a. ved kursusdeltagelse, hjemmebesøg og jævnlig kontakt mellem frivillige og koordinatorer. Netop den opmærksomhed italesættes også i rapporten[3]:

”Det er vigtigt for medarbejderne, at de frivillige er tilfredse og understøttet ordentligt, så de har lyst til at fortsætte…. Ifølge medarbejderne er det væsentligste element i tilfredsheden og fastholdelsen af de frivillige, medarbejdernes løbende kontakt til frivillige, herunder først og fremmest, at koordinatoren er nemt tilgængelig for den frivillige, når behovet opstår. Medarbejderne i HOME-START Aarhus arbejder ud fra devisen om ’hellere en gang for meget end en gang for lidt’.”

I HOME-START Nordvestsjælland har inddragelsen af de frivillige været et kernefokus i deltagelsen i dette projekt, og de frivillige har fået mulighed for at sætte deres eget præg på projektets udformning, hvilket i høj grad har været en givende proces:

”At invitere de frivillige ind i ”maskinrummet” har været en øjenåbner, de har konkret bidraget med mange guldkorn- stor faglig viden og ikke mindst empati og næstekærlighed” udtaler Ruth Poulsen, projektleder og bestyrelsesmedlem i HOME-START Nordvestsjælland.

Overskud og netværksopbygning

Indsatserne ude i familierne kan have forskelligt fokus og den fleksible tilgang er et af kendetegnene ved HOME-STARTs tilgang. Ifølge rapporten er det også en af styrkerne ved det frivillige arbejde[4]:

”Det er centralt, at der ikke på forhånd lægges et fast program, som strækker sig langt ud i fremtiden, men at der hele tiden kan ske tilpasning til, hvor den enkelte families udfordringer er.”

De frivillige familievenners tilstedeværelse kan være en stor hjælp i familierne og medvirke til fornyet overskud til bl.a. netværksopbygning og selvpleje[5]:

”Det er en gennemgående oplevelse hos medarbejdere i organisationerne, at deres indsatser giver familierne en større ro og et fornyet overskud. Dette overskud betragtes som en forudsætning for, at familierne kan opbygge netværk og relationer og arbejde med og dele vanskeligheder. Overskuddet kan ifølge medarbejderne ses ved, at familierne oplever større harmoni og færre konflikter, fordi indsatsen giver dem et pusterum, så de får brudt en negativ spiral og får mulighed for at fokusere på eksempelvis deres mentale helbred eller relationen til deres barn.”

[1] VIVE: Hjemmebaserede indsatser i civilsamfundet for sårbare og udsatte småbørnsfamilier – Erfaringsopsamling af syv frivillige sociale organisationer og foreningers støtteindsatser, VIVE og forfatterne, 2023

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] VIVE: Hjemmebaserede indsatser i civilsamfundet for sårbare og udsatte småbørnsfamilier – Erfaringsopsamling af syv frivillige sociale organisationer og foreningers støtteindsatser, VIVE og forfatterne, 2023

[5] Ibid

Flere nyheder

Hovedorganisation
23-05-2024
Samarbejde med Rigshospitalet
Hovedorganisation
19-01-2024
Sådan! Vi er godkendt!
Vi er meget stolte af at kunne meddele, at vi den dag fik vores 8A-godkendelse, som optager HOME-START Familiekontakt Danmark på Skattestyrelsens liste over godkendte foreninger, "hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer" . (kilde: www.skat.dk)
Hovedorganisation
08-12-2023
Ny afdeling i Faxe - kom til orienteringsmøde!
Vi skal nu til at starte vores 15. HOME-START-afdeling op i Faxe kommune, og derfor inviterer vi til orienteringsmøde tirsdag d. 9. januar. Læs mere her.