Ny evaluering viser, at Home-Start i Aarhus gør en kæmpe forskel hos småbørnsfamilierne!

Der er netop gennemført en større evaluering af den indsats, som Home-Start i Aarhus har ydet til småbørnsfamilier over de seneste 2 år. Resultaterne er overbevisende!

Mere end 2/3 af familierne oplever efter Home-Starts indsats mere ro og overskud i hverdagen, alle de spurgte oplever sig mere selvhjulpne, og næsten alle familierne angiver, at Home-Starts indsats har medvirket til at undgå sammenbrud i familierne og til at fastholde job/uddannelse og undgå sygemelding. Evalueringen viser også en ovenud stor tilfredshed med koordinatorernes lydhørhed og fleksibilitet samt evne til at finde kvalificerede match mellem familierne og en frivillig familieven.Så det må konstateres, at Home-Start yder en  betydningsfuld indsats, der i den grad gør en forskel. Resultaterne er opnået på trods af de vanskelige vilkår for støttearbejdet specielt i det seneste år.

Koordinatorerne og de frivillige har formået at finde alternative måder at støtte på, i den periode, hvor det ikke var muligt fortsat at komme fysisk i familiernes hjem.

Læs hele evalueringen for 2019/2020 HER

Læs evalueringen for 2017/2018 HER