Privatlivspolitik

Privatlivspolitik 

August 2021

I HOME-START Familiekontakt behandler vi personoplysninger og overholder lovgivning og principper for
god databehandlingsskik. Derfor har vi denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler
personoplysninger på en lovlig og gennemsigtig måde.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra organisationens legitime
interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne
formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Læs mere her: Privatlivspolitik HOME-START Familiekontakt