Vision – mission – værdier

Vision

Småbørnsfamilier i Danmark har den tid og støtte, der skal til for, at deres børn får en god start på livet.

Mission

HOME-START Familiekontakt Danmark understøtter, udvikler og udbreder den frivillige indsats hos småbørnsfamilier i Home-Start lokalafdelinger.

Værdier

Mellemmenneskeligt samarbejde baseret på ligeværd, ordentlighed, ydmyghed, åbenhed og høj faglig kvalitet.