Besøg i private hjem – og hindring af Covid-19 smittespredning

I HOME-START Familiekontakt følger vi myndighedernes anbefalinger til begrænsning af spredning af coronavirus og bruger vores sunde fornuft.
HOME-STARTs retningslinjer for besøg i private hjem gælder både besøg i- og udenfor hjemmet. Sørg for at sikre dig, at fortrolighed kan sikres i udendørs besøg.

HOME-STARTs retningslinjer for hindring af covid-19 smitte ved besøg i hjemmet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer på det sociale område, herunder til kommunerne om »borgere, der modtager støtte i eget hjem« og dagtilbud for børn.