Årsberetning 2018

Forord

For HOME-START Familiekontakt var 2018 et år med masser af stjernestunder! 

Vi kan glæde os over, at HOME-STARTs nye lokalafdeling i Hjørring er kommet godt i gang, og at vi har fået lavet en aftale om etablering af en afdeling i Tønder. 

Landsbestyrelsen og landssekretariatet har i 2018 haft fokus på aktiviteter, som har skabt mere synlighed og aktiviteter, som har sikret driften af sekretariatet fra 2019. Og denne prioritering har båret frugt. 

Vi har i efteråret fået tilsagn om midler fra Ole Kirk’s Fond, så landssekretariatet kan fortsætte med at vare-tage aktiviteter relateret til understøttelse, udvikling og udbredelse af HOME-START i Danmark. 

Vi har også fået en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond, så vi de næste 3 år kan gennemføre en række spændende aktiviteter, som kan styrke forankringen af HOME-START på landsplan. 

I 2018 har vi desuden startet et nyt bog-projekt, som er støttet af Egmont Fonden. 

Denne årsberetning giver en status på udvalgte aktiviteter i 2018 og beskriver et udvalg af de resultater, som HOME-START har nået i løbet af året. Men vi tillader os også at tage et kig ind i 2019 og dele nogle be-tragtninger om tiden, der kommer. 

TAK til alle bestyrelsesmedlemmer, familievenner og andre frivillige; ansatte; vores protektor grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig; vores ambassadør pædagog Anne-Mette Rasmussen; og vores mange samarbejds-partnere og sponsorer, som alle spiller vigtige roller for HOME-START og for de mange småbørnsfamilier, som i årets løb har fået et pusterum i en presset hverdag. 

Jeg er både ydmyg og stolt over som landsformand at kunne fremlægge en årsberetning, der viser, at HOME-START i 2018 har skabt overskud til forandring i rigtig mange sårbare småbørnsfamilier. 

De bedste hilsner

Anni Rosengren Korsbæk
Formand for landsbestyrelsen 

 

Download årsberetningen

Læs hele årsberetningen her: HOME-START_aarsberetning_2018

 

Årsrapport (regnskab)

Kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder Tine Jerris