Her finder du HOME-START Familiekontakt Danmarks årsberetninger for de seneste 3 år.

Årsrapport (regnskab) for HOME-START kan rekvireres hos sekretariatsleder Tine Jerris på tj@home-start.dk