Årsberetning 2019

Forord

For HOME-START Familiekontakt var 2019 et år med solid støtte til småbørnsfamilier og masser af spæn-dende udvikling.
HOME-START har i 2019 haft god opbakning fra flere fonde, som deler vores ønske om at bidrage til, at børn får en god start på livet – og det lykkedes os at hjælpe 449 familier.
Vi kan glæde os over, at HOME-STARTs nye lokalafdeling i Tønder er kommet godt i gang, og at flere af vores lokalafdelinger har skaffet midler til at øge kapaciteten, så endnu flere småbørnsfamilier kan få hjælp.
En donation fra Ole Kirk’s Fond til drift af landssekretariatet 2019-2021 har givet sekretariatet mulighed for at fortsætte sine aktiviteter – og at flytte fokus fra kortsigtet overlevelse til mere langsigtet forankring.
En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et 3-årigt projekt i samme periode har givet ressourcer til at iværksætte en række udviklingsinitiativer, som skal styrke forankringen af HOME-START på landsplan.

I 2019 har vi også nået en milepæl med vores bog-tilbud, som er støttet af Egmont Fonden i 2018-2021. Tilbuddet er nu afprøvet i 5 lokalafdelinger og udviklet til et helstøbt koncept – klar til udbredelse.

Årsberetningen formidler centrale aktiviteter og resultater, som HOME-START kom i mål med i 2019 – og den tager også et kig ind i 2020, som allerede er i fuld gang.
Jeg er både ydmyg og stolt over som landsformand at kunne præsentere en årsberetning, der viser, hvor-dan HOME-START i 2019 har skabt overskud til forandring i rigtig mange sårbare småbørnsfamilier, og sam-tidig i skrivende stund – midt i en global krise – at være en del af en organisation, som også er der for familierne, når al fysisk samvær er sat på stand by.

TAK til alle bestyrelsesmedlemmer, familievenner, butiksfrivillige og andre frivillige; lokale koordinatorer og ansatte i landssekretariatet; vores protektor grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig; vores ambassadør pædagog Anne-Mette Rasmussen; og vores mange samarbejdspartnere og sponsorer, som alle spiller vigtige roller for HOME-START og dermed gør en forskel for de mange småbørnsfamilier, som i årets løb gennem HOME-START har fået et pusterum i en presset hverdag.

De bedste hilsner
Anni Rosengren Korsbæk Formand for landsbestyrelsen
HOME-START Familiekontakt Danmark
Årsberetning 2019

DOWNLOAD ÅRSBERETNINGEN

Læs hele årsberetningen her: HOME-START årsberetning 2019

 

Årsrapport (regnskab)

Kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder Tine Jerris