Årsberetning 2016

Forord

Home-Start Familiekontakt Danmark har igen i 2016 støttet rigtig mange småbørnsfamilier, og vi kan glæde os over, at vi har fået 2 nye afdelinger.

Home-Start har i 2016 også oplevet rigtig mange organisatoriske forandringer. Organisationen har bl.a. fået ny landskoordinator, ny bogholder og ny sekretariatsleder.

I april kunne Home-Start Familiekontakt fejre 10 års jubilæum – og Lone Møller, som har startet og udviklet Home-Start i Danmark, valgte at det var tid til at stoppe som Landskoordinator. Lone er fortsat en helt fan-tastisk fortaler for Home-Start, og en gang om ugen er hun frivillig i genbrugsbutikken i Home-Starts lokalaf-deling i Odense.

Forinden havde Kjeld Bjerregård af helbredsmæssige årsager valgt at trække sig fra landsbestyrelsen og fra posten som bogholder, og Charlotte Schultz var stoppet som sekretariatsleder.

Det betyder, at der er skiftet ud på 3 centrale poster. Samtidig er der iværksat en omfattende udvikling af vigtige aktivitetsområder relateret til kvaliteten af indsatsen – og til kommunikationen og dokumentationen af indsatsens værdi. Aktiviteterne omfatter bl.a. en opdatering af forberedelsen af frivillige, modernisering af organisationens hjemmeside og etablering af en ny database, som kan understøtte evalueringen af effekten af Home-Start. Sideløbende er der sat gang i en række separate udviklingsprojekter.

Denne årsberetning giver en status på udvalgte aktiviteter og beskriver et udvalg af de resultater, som Home-Start har nået i 2016. Tak til alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer, frivillige familievenner, butiksfrivillige, vores protektor grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig, vores ambassadør fhv. statsministerfrue Anne-Mette Rasmussen og vores samarbejdspartnere og sponsorer, som alle er helt centrale for Home-Starts virke og for de mange småbørnsfamilier, som Home-Start i årets løb har givet et pusterum i en presset hverdag.

Små børn fortjener den bedste start i livet!

De bedste hilsner

Anni Rosengren Korsbæk
Formand for landsbestyrelsen 

Tine Jerris
Sekretariatsleder

 

Download årsberetningen

Læs hele årsberetningen her: Home-Start_aarsberetning_2016