Fagseminar med fokus på fædre

FAR PÅ FÆRDE I DET LILLE BARNS LIV

Fagseminar med fokus på fædre 22. august kl. 12-15.30

i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48

Fædre spiller en vigtig rolle for deres børns trivsel og udvikling. I 2017 har HOME-START Familiekontakt derfor valgt at sætte fokus på fædres deltagelse i børnenes liv. Det sker blandt andet på det årlige fagseminar, som henvender sig til socialchefer, børn- og familiechefer og fagprofessionelle (sundhedsplejersker, socialrådgivere m.fl.), der interesserer sig for forebyggende indsatser relateret til trivsel i småbørnsfamilier.

 

Program

12:00  Ankomst, registrering og sandwich

12:30  Velkomst og optakt
v/ Anni Rosengren Korsbæk, formand for landsbestyrelsen i HOME-START

12:45  ”Forhandlingsfamilien” – tanker om forældreroller i 2017
v/ Annette Due Madsen, psykolog og familieterapeut og stifter af Center for Familieudvikling

13:45  Netværkspause

14:00  ”Til gavn for barnet” – resultater fra et projekt om fædres involvering
v/ Mathias Bruhn Lohmann, projektkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS

14:15   ”Bag den hemmelige dør” – fædres oplevelse med en frivillig familieven
v/ Tine Jerris, sekretariatsleder i HOME-START

14:30  ”Med barnet som vægtstang” – aktiviteter målrettet fædre
v/ Berit Yding Sørensen, landskoordinator i HOME-START

14:45  Samtalekaffe
Hvordan støtter vi fædre i at tage del i deres børns liv?

15:15  Opsamling og afslutning
v/ Anni Rosengren Korsbæk

 

Fagseminaret markerer afslutningen på projektet ”Til Gavn for Barnet”, som er gennemført i 2016-2017 under ledelse af Socialt Udviklingscenter SUS med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende og foregår efter først-til-mølle ved at skrive til kontakt@home-start.dk

Til download: Fagseminar 2017 PROGRAM