Fagseminar med fokus på fædre

FAR PÅ FÆRDE I DET LILLE BARNS LIV

Fagseminar med fokus på fædre 22. august kl. 12-15.30

i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48

Fædre spiller en vigtig rolle for deres børns trivsel og udvikling. I 2017 har HOME-START Familiekontakt derfor valgt at sætte fokus på fædres deltagelse i børnenes liv. Det sker blandt andet på det årlige fagseminar, som henvender sig til socialchefer, børn- og familiechefer og fagprofessionelle (sundhedsplejersker, socialrådgivere m.fl.), der interesserer sig for forebyggende indsatser relateret til trivsel i småbørnsfamilier.

 

Program

12:00  Ankomst, registrering og sandwich

12:30  Velkomst og optakt
v/ Anni Rosengren Korsbæk, formand for landsbestyrelsen i HOME-START

12:45  ”Forhandlingsfamilien” – tanker om forældreroller i 2017
v/ Annette Due Madsen, psykolog og familieterapeut og stifter af Center for Familieudvikling

13:45  Netværkspause

14:00  ”Til gavn for barnet” – resultater fra et projekt om fædres involvering
v/ Mathias Bruhn Lohmann, projektkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS

14:15   ”Bag den hemmelige dør” – fædres oplevelse med en frivillig familieven
v/ Tine Jerris, sekretariatsleder i HOME-START

14:30  ”Med barnet som vægtstang” – aktiviteter målrettet fædre
v/ Berit Yding Sørensen, landskoordinator i HOME-START

14:45  Samtalekaffe
Hvordan støtter vi fædre i at tage del i deres børns liv?

15:15  Opsamling og afslutning
v/ Anni Rosengren Korsbæk

 

Fagseminaret markerer afslutningen på projektet ”Til Gavn for Barnet”, som er gennemført i 2016-2017 under ledelse af Socialt Udviklingscenter SUS med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er bindende og foregår efter først-til-mølle ved at skrive til kontakt@home-start.dk

Til download: Fagseminar 2017 PROGRAM

Home-Start Familiekontakt Danmark er fra august 2016 etableret med et nyt, stærkt landsekretariat

Lone Møller, som har stiftet og udviklet Home-Start i Danmark har efter 10 år som landskoordinator valgt at give plads til et generationsskifte i landssekretariatet.

Tine Jerris startede 1. august som sekretariatsleder, og Berit Yding Sørensen startede 1. april som landskoordinator. Tine og Berit får hjælp til de administrative opgaver af Lene Isager, som har været sekretariatsmedarbejder i Home-Start siden december 2014.

Tines primære opgaver har fokus på udviklingen og udbredelsen af Home-Start i Danmark

  • At understøtte etableringen af nye Home-Start afdelinger med stærke bestyrelser
  • At sikre en registrering af data, så effekten af indsatsen kan dokumenteres
  • At iværksætte aktiviteter, som kan skabe større synlighed

Tine  har arbejdet med kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet siden starten af 90’erne og har de sidste 5-6 år været projektleder på forskellige tværsektorielle indsatser målrettet særligt sårbare mennesker.

Tine er kandidat i biologi og kommunikation fra RUC

 

Berits primære opgaver har fokus på kvaliteten i Home-Start kerneydelsen:

  • At sikre at de lokale koordinatorer er klæde på til opgaven og lever op til Home-Starts principper og praksis
  • At understøtte eksisterende lokalafdelinger i partnerskaber med kommunerne
  • At varetage kommunikationen med småbørnsfamilier og frivillige, som kontakter landssekretariatet

Berit kommer fra en stilling som frivilligkonsulent i Odense Kommune og har mange års erfaring med frivillighed og organisationer, både i den kommunale verden og i civilsamfundet.

Berit er uddannet socialrådgiver og har en master i socialt entreprenørskab fra RUC

Home-Start har sagt farvel til stifteren af Home-Start

Home-Start fejrede 10 års fredag den 29. april 2016 og samtidig sagde Home-Start farvel til Landskoordinator Lone Møller, stifter af Home-Start i Danmark.

Koordinatorkursus afholdt

Den 26. september har Home-Start Familiekontakt afholdt det andet landsdækkende koordinatorkursus. På kurset blev der arbejdet med koordinatorens rolle, faglighed, og vilkår. Ligesom Home-Starts kvalitetssikring også var på programmet.

Fra venstre ses:
Lone Engels, Koordinator i København
Jeannette Schellenberg, Adm. medarbejder i Landssekretariatet i Svendborg
Kirsten Mortensen, Koordinator i Århus
Rikke Riis Kirk, Koordinator i Thy
Birgit Jørgensen, Koordinator på Lolland-Falster
Helle Holmgren Jensen, Koordinator i Holbæk
Lone Møller, Landskoordinator Svendborg

undervisning

Undervisning

Tre eller måske fire opmærksomme tilhørere

Tre eller måske fire opmærksomme tilhørere

Tid til latter i historiske lokaler

Tid til latter i historiske lokaler

To koncentrerede koordinatorer

To koncentrerede koordinatorer