Home-Start Familiekontakt Danmark er fra august 2016 etableret med et nyt, stærkt landsekretariat

Lone Møller, som har stiftet og udviklet Home-Start i Danmark har efter 10 år som landskoordinator valgt at give plads til et generationsskifte i landssekretariatet.

Tine Jerris startede 1. august som sekretariatsleder, og Berit Yding Sørensen startede 1. april som landskoordinator. Tine og Berit får hjælp til de administrative opgaver af Lene Isager, som har været sekretariatsmedarbejder i Home-Start siden december 2014.

Tines primære opgaver har fokus på udviklingen og udbredelsen af Home-Start i Danmark

  • At understøtte etableringen af nye Home-Start afdelinger med stærke bestyrelser
  • At sikre en registrering af data, så effekten af indsatsen kan dokumenteres
  • At iværksætte aktiviteter, som kan skabe større synlighed

Tine  har arbejdet med kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet siden starten af 90’erne og har de sidste 5-6 år været projektleder på forskellige tværsektorielle indsatser målrettet særligt sårbare mennesker.

Tine er kandidat i biologi og kommunikation fra RUC

 

Berits primære opgaver har fokus på kvaliteten i Home-Start kerneydelsen:

  • At sikre at de lokale koordinatorer er klæde på til opgaven og lever op til Home-Starts principper og praksis
  • At understøtte eksisterende lokalafdelinger i partnerskaber med kommunerne
  • At varetage kommunikationen med småbørnsfamilier og frivillige, som kontakter landssekretariatet

Berit kommer fra en stilling som frivilligkonsulent i Odense Kommune og har mange års erfaring med frivillighed og organisationer, både i den kommunale verden og i civilsamfundet.

Berit er uddannet socialrådgiver og har en master i socialt entreprenørskab fra RUC